jaga med hund

Jaga med hund

Jakthundsportalen

På jakthundsportalen jaga med hund hittar du information om jakthundsraser.
Tanken är informera och inspirera nyfikna, befintliga och blivande jakthundsägare.

Många av de populäraste hundraserna är i grunden jakthundar. Jakthundarna har många eftersträvansvärda egenskaper oavsett om man jagar med dem eller ej.

De olika raserna har olika egenskaper och olika styrkor och uppgifter under jakten.
Vissa hundar är apportörer som hittar och bär hem skjutna fåglar och småvilt.
Andra hundar är drivande och ställande och spårar upp viltet och får sedan djuret att stanna på platsen så att jägaren kan ta sig fram.

Oavsett vilken jakthund du har eller är intresserad av så hittar du förhoppningsvis något för dig.