jaga med hund

Jaga med hund

Lydnadsdressyr

Grundläggande lydnadsdressyr borde vara självklart såväl för dem som har fågelhundar som andra jakthundar, som till exempel älghundar och drivande hundar, eftersom en bra grundlydnad även ger en mycket effektivare jakthund. Grunden till god lydnad är alltid ett starkt ledarskap. Ett starkt ledarkap innebär att hunden är uppmärksam på sin ledare och försöker tolka hans eller hennes sinnesstämningar. Hunden ska se sin ägare som betydelsefull och en auktoritet. Hunden ska se upp till och vara motiverad att vara ledaren till lags.
Denna relation grundläggs redan under valpstadiet Valpen ska fostras. Med detta menas att den lär sig vad man får göra och inte får göra i olika sammanhang. Det kan man göra genom att uppmuntra och berömma ett visst beteende och påtala missnöje när den bryter mot de regler vi satt upp.

Hunden är ett flockdjur och anpassad till en social samvaro. De flesta sociala djur har någon form av social organisation och i en sådan finns det nästan alltid en rangordning. Den som står längst upp i en sådan social hierarki kallas för flockledare. Ledaren visas respekt och får mer uppmärksamhet än övriga i gruppen.

Vanligen så är hunden dressyrmogen vid sju till tio månaders ålder. Då kan hunden lära sig kommandon som sitt, ligg och att den ska komma på inkallning. Dessa betenden är naturligtvis mål i sig, men en av dressyrens viktigaste effekter är att skapa en bättre kontakt och samarbete med hunden och att stärka ledarskapet ytterligare.
Begreppet fostran innebär också att valpen ska vänjas vid olika miljöer; hemma, skogen, bilen etc. Den ska vänjas vid att få klorna klippta och att få tassar och öron inspekterade.
Dessa inspektioner kan vi börja med redan första veckan vi fått hem vår valp. Lyft upp den i knäet. Lägg den på rygg i famnen och klia igenom pälsen, kläm på tassarna, öppna munnen och inspektera tänderna. Klipp gärna klorna en gång i veckan, även om det inte är nödvändigt. Det leder till att valpen tidigt lär sig att lita på dig och det gör rutinen lättare att genomföra när hunden blivit äldre.
Om valpen försöker komma loss, håll lugnt fast den och släpp efter på greppet och klia den lugnande när den börjar slappna av.
Varje sådan övning ska sluta med att valpen ligger lugnt och tryggt i famnen.

Nej och bra är de två viktigaste orden för en valp. Ditt nej ska betyda att valpen slutar med sina otillåtna förehavanden, att bita på skon eller att skälla. Ditt bra ska få valpen att bli glad.
När valpen gör något otillåtet, till exempel är på väg in i vardagsrummet där den inte får vara, ge den ett bestämt ”nej” och ta den resolut i nackskinnet tillbaka till rätt sida tröskeln. Prata vänligt till den när den sen befinner sig på rätt sida.
För de flesta valpar räcker ett par sådana tillrättavisningar för att de ska förstå innebörden av förbudsordet och då behöver man inte längre fysiskt ta i dem. Vissa valpar kräver dock en kraftigare tillrättavisning för att de ska förstå.
Berömordet 'bra' lär vi hunden i olika vardagssituationer när det finns anledning att uppmuntra hunden. Klappa om den så att valpen känner att du är tillfreds med den och beröm med ett glatt 'bra'.
Lär den att sätta sig på kommando, enklast genom att med en godbit locka den till att sätta sig, samtidigt som du uttalar ordet 'sitt'. När valpen sitter får den godbiten.
Vänj den sedan vid att sätta sig och vänta på tillåtelse innan den får äta. Håll i matskålen, sätt valpen, sätt ner skålen och kräv att den väntar på ditt 'ja' eller 'varsågod'.
Tänk på att hunden inte förstår vad du säger utan enbart lär sig koppla de olika orden till olika sinnesstämningar. Ditt tonfall som uttryck för vad du menar är därför i början viktigare än vad du säger.
Kräv utöver detta även en viss disciplin i den dagliga samvaron.
Att i olika situationer låta valpen vänta på tillåtelse att göra något den gärna vill är ett exempel på detta.
Kräv av valpen att den sitter ner och väntar medan du sätter på den kopplet när ni ska gå ut. När du sen släpper valpen, kräv att den sätter sig ner, ta av kopplet, och kräv att den inte springer ut förrän du gett ditt frihetskommando.
Samma sak gäller rutiner runt bilåkningen. Vänj hunden vid att vänta på tillåtelse att hoppa in och ut ur bilen.
Valpen ska givetvis vänjas vid att gå i koppel. Låt den aldrig dra i kopplet. Börjar den dra, ge ett bestämt nej och ge ett lätt ryck i kopplet. Beröm sedan valpen och prata till den i ett uppmuntrande tonfall om den följer dig utan att dra i kopplet.
Spetsar och drivande hundar är i sin natur självständiga. Som valpar är de dock relativt osjälvständiga, till exempel när de rastas lösa. Detta kan man utnyttja för att tidigt lära valpen komma på inkallning.
Hundar reagerar ofta kraftigt på hur vi uppträder och rör oss. Vill vi uppfattas som betydelsefulla - som ledare - ska vi därför också uppträda som ledare. Du ska uppträda lugnt och tryggt både vad gäller hur du rör dig och hur du använder rösten.
Lita på din auktoritet. Tror du inte att hunden ska lyda så lyder den heller inte.

Inkallningsträningen kan enklast genomföras i samband med den dagliga rastningsrundan eller när ni tar en promenad i skogen.
Låt valpen löpa lös, vänta tills den befinner sig en bit bort, ropa hundens namn åtföljt av hit-kommandot och börja springa bort från valpen när den tittar upp.
Spring några steg, sätt dig ner på huk vänd bort från hunden och beröm den översvallande när den tar kontakt. När valpen börjar reagera på kommandot, övergå till att bara ta några steg bort från valpen och sedan till att enbart vända dig bort från valpen när du kallar på den. Vänta alltid med berömmet tills valpen tar kontakt.
Gör det till en vana att alltid kalla in valpen ett par gånger varje rastningsrunda. Kalla in den, beröm och låt den sedan springa ut igen. Inkallningskommandot får inte förknippas med att hunden blir frihetsberövad. Kräv dock alltid att valpen stannar hos dig tills du gett den tillåtelse att springa ut igen.
Lek mycket med valpen. Det stärker banden mellan dig och hunden. Var tydlig när det gäller att markera skillnaden mellan lek och allvar. Valpen lär sig snart utifrån ditt uppträdande och tonfall om det är lek eller allvar.
Under leken får man också tillfälle att lära in betydelsen av olika kommandon. Kampa med valpen om en trasa. Håll upp trasan över valpens huvud och kommendera sitt. Låt den få trasan när den satt sig ner.
Längre fram kan du under kampleken sätta valpen, kasta iväg trasan och samtidigt hålla kvar valpen. Låt den sedan springa iväg och hämta trasan efter att du gett den ett frihetskommando. Markera att leken är slut genom att lägga ner trasan på marken och inte ge valpen tillåtelse att ta den.